عباس قائدشرفی

مدیر عامل

کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداران ایران، انجمن حسابداری مدیریت ایران و انجمن مهندسی مالی ایران

Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

نرگس روزیطلب

مدیر مارکتینگ

کارشناس کامپیوتر

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

آرزو میرزاخانی

کارشناس پشتیبانی

کارشناس حسابداری

جهت سفارش خدمات با ما در تماس باشید.

  • 07191001334