حسابداری و حسابرسی

سازمان می بایست با توجه به تغییرات سریع و پیچیدگی بالای محیط کسب و کار، ساختار، سیستم ها و منابع خود به صورت تخصصی و متمرکز طراحی، برنامه ریزی و کنترل نمایند.

خدمات مالیاتی

 1. تنظیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و تحریر دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه
 2. تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
 3. تنظیم صورت خرید و فروش فصلی ماده 169 مکرر
 4. اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده
 5. اعتراض به برگ تشخیص تا اخذ مفاصا حساب
 6. تنظیم انواع لوایح مالیاتی

خدمات مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

 1. خدمات اصلاح حساب
 2. اصلاح دارایی ثابت
 3. تهیه صورتهای مالی اساسی فارسی و انگلیسی
 4. انجام کلیه فعالیتهای جاری و معوقه حسابداری
 5. تامین و استقرار کادر حسابداری
 6. تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی
 7. انجام امور تصفيه شركت ومديريت امور تصفيه
 8. نظارت و مدیریت مالی

طراحی و استقرار سیستم های مالی

 1. طراحی سیستم های مالی در حوزه های مالی، بازرگانی،پیمانکاری
 2. طراحی سیستم­های کنترل داخلی
 3. تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی و کنترل های داخلی

طراحی و استقرار سیستم های مالی

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

 1. مشاوره مالی و نظارت بر واحد مالی
 2. مشاوره مالیاتی
 3. مشاوره بیمه
 4. مشاوره خرید نرم افزارهای سازمانی

حسابرسی

 1. بازرسی قانونی
 2. حسابرسی داخلی
 3. حسابرسی مالیاتی
 4. حسابرسی مدیریت
 5. حسابرسی صورتهای مالی

حسابرسی

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

 1. طراحی سیستم­های بهای تمام شده
 2. محاسبه و تجزیه و تحلیل بهای تمام شده محصولات ، خدمات و فعالیت ها به روش ABC
 3. تجزیه و تحلیل هزینه و فایده
 4. پیش بینی و تدوین بودجه های مالی، عملیاتی و سرمایه ای
 5. تحلیل و تدوین شاخص های کسب و کار

جهت سفارش خدمات با ما در تماس باشید.

 • 07191001334