مدیریت کسب و کار

مدیریت فرآیندهای کسب‌ وکار، هنر و دانش نظارت بر نحوه انجام کار در سازمان به‌منظور اطمینان از خروجی پایدار و شناسایی و پیگیری مزایای فرصت‌های بهبود است. فرآیندگرایی روندی است که در آن وظایف ساده جای خود را به فرآیندهای کامل می‌دهند

برنامه ریزی استراتژیک

 1. برنامه ریزی مدیریت استراتژیک و ساختار سازمانی
 2. تدوین مدل کسب و کار
 3. مدیریت عملکرد سازمانی
 4. استقرار کارت امتیازی متوازن

برنامه ریزی استراتژیک

فرآیندهای کسب و کار

فرآیندهای کسب و کار

 1. مدل سازی استاندارد فرآیند های سازمانی(BPMN)
 2. مهندسی مجدد و بهبود فرآیند های سازمانی (BPR)
 3. مشاوره خرید و پیاده سازی نرم افزار های BPMS
 4. مشاوره طرح جامع و نقشه راه فناوری اطلاعات

منابع انسانی و اداری

 1. مشاوره و نظارت بر روند جذب، استخدام و آموزش پرسنل
 2. نظارت بر حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و مصوبات داخلی
 3. برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء منابع انسانی
 4. تهیه و تدوین انواع قراردادهای کار
 5. تهیه آنالیز حقوق و مزایای کارکنان بنا به صرفه صلاح کارفرما
 6. پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار
 7. تدوین، تنظیم بازنگری دستور العمل و آیین نامه های روابط کار
 8. پیگیری پرونده های مطروحه در هیات های مختلف اداره کار
 9. تدوین نظام گردش مکاتبات اداری و پیاده سازی اتوماسیون اداری
 10. تدوین و استاندارد سازی شرح وظایف
 11. اراه مشاوره های روابط کارمند و کارفرما

منابع انسانی و اداری

سخت افزار

سخت افزار

 1. صندوق فروشگاهی
 2. بارکد خوان
 3. فیش پرینتر
 4. لیبل پرینتر
 5. نمایشگر مشخصات کالا

جهت سفارش خدمات با ما در تماس باشید.

 • 07191001334