راهکارهای تخصصی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ultrices auctor sapien id cursus. Aliquam maximus turpis in vehicula semper.

راهکار تخصصی خوراک دام و طیور و آبزیان

 1. طراحی سیستم حسابداری مالی
 2. ایجاد زیر ساختهای قانونی (قوانین مالیات و تامین اجتماعی)
 3. طراحی و پیاده سازی سیستم بهای تمام شده

راهکار تخصصی درمانی

 1. تجزیه، تحلیل و ارزیابی عملکرد پزشکان و کارکنان
 2. تجزیه و تحلیل حاشیه سود و انتخاب استراتژی مناسب قیمت گذاری و تخفیف خدمات
 3. بهای تمام شده خدمات به تفکیک خدمت و بخش
 4. شناسایی هزینه ها و درآمدها به تفکیک بخش، سرویس و پزشک
 5. محاسبه سود و زیان خدمات و بخش ها
 6. استاندارد سازی قراردادهای پزشکان و کارکنان مطابق با قوانین مالیات و بیمه
 7. تدوین زنجیره ارزش خدمات

راهکار تخصصی دامپروری

 1. طراحی و پیاده سازی حسابداری مالی
 2. طراحی و پیاده سازی بهای تمام شده محصولات دامپروری، پرورش ماهی
 3. ایجاد زیر ساختهای قانونی (قوانین مالیات و تامین اجتماعی)

راهکار تخصصی کشت و صنعت

 1. طراحی سیستم حسابداری مالی
 2. طراحی و پیاده سازی بهای تمام شده محصولات کشاورزی
 3. ایجاد زیر ساختهای قانونی (قوانین مالیات و تامین اجتماعی)

جهت سفارش خدمات با ما در تماس باشید.

 • 07191001334